Onze focus vandaag ligt hoofdzakelijk op de realisatie van infrastructuurwerken en groenaanleg voor verkavelingen en woonerven.

Daarnaast kan men bij ons ook terecht voor de aanleg van omgevingswerken rond bedrijfsgebouwen, aanleg van parkings en opritten.

Als zusterfirma van NV Ondernemingen Coppens kunnen wij terugvallen op meer dan 60 jaar ervaring in de sector van wegenis- en rioleringswerken.

De slogan “wat je zelf doet, doe je meestal beter” ligt ons nauw aan het hart.

Met een team van zeer ervaren en bekwame medewerkers trachten wij onze werken uit te voeren zonder beroep te moeten doen op talloze onderaannemers.

Hierdoor zijn wij zeer flexibel en kunnen wij snel inspelen op veranderende omstandigheden, mede door de korte communicatie lijnen.